lila1  Érdeklődő diákoknak
 

A HBLF a 2007-es évtől hátrányos szociális helyzetben lévő középiskolás roma diákok tanulmányait támogató rendszert hozott létre. A 2017-es évtől a pályázási lehetőséget megnyitjuk a felsőoktatásban tanuló diákok számára is. A ROMASTER Program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni.

 
1. Milyen jellegű továbbtanulási szándékkal lehet jelentkezni a pályázatra? 
 

A Programba kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik diplomát adó felsőoktatási képzésen vesznek részt (alapképzés, osztatlan mesterképzés, mesterképzés), gazdasági, műszaki, jogi, informatikai vagy egészségügyi szakokon, nappali tagozaton.

Kiemelten várjuk olyan diákok jelentkezését, akik közgazdasági, pénzügy- és számvitel, informatika, programozó, villamosmérnök, gépészmérnök, vegyészmérnök, biomérnök, vagy más mérnöki szakon tanulnak a felsőoktatásban. Ezen orientációk a legkeresettebbek a támogató vállalatok részéről.

A támogatott szakok listája letölthető ITT.

2. Milyen továbbtanulási szándékkal NE jelentkezzenek a pályázók B kategória esetén? 
 

Kérjük, hogy olyan hallgatók ne pályázzanak, akik nem gazdasági, műszaki, informatikai, jogi vagy egészségügyi irányban tanulnak! (Pl.: bölcsészkarok, rendőrtiszti főiskola, szociálismunkás, óvónő stb.)

 

3. 

Levelező, esti tagozaton tanuló középiskolás pályázhat-e a Programra?

 
Nem, mert olyan hallgatókat támogatunk, akik nappali tagozaton tanulnak, és akiknek nincs állandó jövedelmük.
4. 

Önköltséges finanszírozási jogállású hallgató pályázhat-e a Programra?

 

Igen, önköltséges finanszírozási jogállású hallgató pályázhat a Programra.

5.
Az a hallgató, aki I. szemeszterét tölti a felsőoktatásban, mely bizonyítvány másolatokat csatolja?
 

1. évfolyamos tanuló esetében az utolsó évvégi középiskolai bizonyítvány és az érettségi bizonyítvány másolata csatolandó a pályázathoz.

6.

A pályázathoz kell-e csatolni hallgatói jogviszony-igazolást?

 
Igen, a pályázathoz szükséges érvényes hallgatói jogviszony-igazolást csatolni, diplomát adó felsőoktatási képzésen (alapképzés, osztatlan mesterképzés, mesterképzés), gazdasági, műszaki, jogi, informatikai vagy egészségügyi szakokon, nappali tagozaton.
7.

Ki kapja a támogatás összegét?

A hallgató kapja a támogatást saját bankszámlájára, amit meghatározott keretek szerint használhat fel. A hallgató köteles elszámolni a támogatás összegéről a HBLF-ROMASTER Alapítvány felé.

8.
Az a tanuló, aki idegenforgalmi vagy kereskedelmi szakon tanul, az jelentkezhet-e a pályázatra?
Igen jelentkezhet, ha olyan szakon tanul, amely közgazdász alapképesítést ad.
9.

Az a tanuló, aki a pénzügy és számvitel iránt érdeklődik jelentkezhet-e a pályázatra?

Igen jelentkezhet, ha olyan szakon tanul, amely közgazdász alapképesítést ad.

10.

Ha a hallgató már részesül valamilyen támogatásban, vagy régebben részesült, pályázhat-e a ROMASTER Programra?

Igen, pályázhat. Más támogatásban való részesülés nem kizáró ok.

11.

Mit tartalmazzon a motivációs levél?

Ebben az egyoldalas, kézzel írott levélben kell a pályázónak röviden összefoglalnia az eddig elért eredményeit, és jövőbeni céljait. Ebben a levélben kell tanúbizonyságot tennie elszántságáról. Ha már bizonyos pályák felé orientálódott, akkor ezt is itt írhatja le. Illetve kérjük a diákokat, hogy a motivációs levélben mutassák be családi körülményeiket is.

12.

Használható-e a támogatás iskolai költségtérítésére?

A tandíj alapesetben az alábbiakra fordítható:

  • Tanrenden kívüli nyelv ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatás, oktatási anyagok, eszközök, utazási támogatás 70%
  •  Ösztöndíjas szabad rendelkezésére 30%

        (E tétel 100%-a is bizonylatköteles)

Az egyetemi/főiskolai évek alatt a támogatás a felsoroltakon kívül, egyéb kötelező költségtérítésre is felhasználható, de ennek elbírálása egyedileg történik, a támogató vállalat döntése alapján.

13.

Milyen elszámolási kötelezettség van a támogatási összegről?

A támogatási összeget a meghatározott módon lehet felhasználni (lásd: 12. pont). A vásárláskor számlát kell kérni az adott tételről, melyen vevőként a hallgató neve és címe szerepel. Ezen számlákkal számol el a diák a HBLF-ROMASTER Alapítvány, az Alapítvány pedig a támogató vállalat felé. Az elszámolást egy HBLF-ROMASTER Alapítvány által megküldött Excel táblában is vezetni kell, melyhez mellékelni kell a számlák másolatát is!

14.
Mi történik a pályázatommal a beküldést követően? Hogyan zajlik az értékelés és a kiválasztás?

A beérkezett pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány értékeli. Azon pályázók, akik a pályázati kiírásban szereplő kritériumoknak megfeleltek bekerülnek a HBLF-ROMASTER Alapítvány adatbázisába. Ez nem egyenlő a támogatás elnyerésével! A Programba való bekerülés több fordulós:
• Szervezetünkhöz folyamatosan jelentkeznek újabb és újabb leendő támogató vállalatok. Az ő rendelkezésükre bocsátjuk minden olyan hallgató adatát, akik a pályázati kritériumoknak megfeleltek, és továbbtanulási orientációjuk megfelel a cég elvárásainak.
• A támogató vállalat képviselői közülük választja ki azon hallgatókat, akikkel személyesen is találkoznának.
• A személyes találkozót követően az a hallgató/hallgatók kerülnek be a Programba, akit az adott vállalat kiválaszt a támogatásra.

I. forduló

A pályázatra történő jelentkezés a http://www.romaster.hu címen található Online pályázati adatlap kitöltésével VAGY a http://www.romaster.hu oldalon letölthető és postai úton beküldendő Pályázati adatlap kitöltésével és beküldésével történik. Online és postai beküldés esetén is csatolni szükséges egy kézzel írt motivációs levelet, az „Önkéntes nyilatkozat roma származásról” című dokumentumot és a diák leckekönyvének és érettségi bizonyítványnak másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az utolsó évvégi középiskolai bizonyítvány másolata szükséges).

II. forduló

Sikeres I. fordulót követően az Alapítvány írásban értesíti a Pályázót. Majd sor kerül egy telefonos interjúra a Pályázó és az Alapítvány között.
Az Alapítvány írásban értesíti a Pályázót a forduló eredményéről.

III. forduló

Sikeres II. fordulót követően az Alapítvány megküldi a leendő támogató vállalatnak a kiválasztott Pályázók anyagát.
A Pályázónak egy személyes interjún kell részt vennie a támogató vállalattal. A támogató vállalat az interjúk alapján kiválasztja, hogy melyik Pályázót kívánja támogatni.
Az Alapítvány írásban értesíti a Pályázót a forduló eredményéről.
Sikeres III. forduló esetén a Pályázó és az Alapítvány szerződést köt egymással, amelyben lefektetésre kerülnek az együttműködés szabályai és megkezdődhet a támogatás felhasználása.

Ezúton szeretnénk felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy elképzelhető, hogy csak a 2018/2019-es tanévtől, vagy azt követően kerülnek be a támogatási programba!

Azon pályázók, akik a diplomaszerzésig nem kerülnek kiválasztásra a Programba, kikerülnek az adatbázisunkból.

15. Mi történik, ha a ROMASTER Programban résztvevő hallgató támogató cégénél történik változás, pl: nem folyósítja az összeget? Vagy változik a céges mentor?
 

Ha a cég nem folyósítja a támogatási összeget, azaz szerződést bont, akkor a HBLF-ROMASTER Alapítvány mindent megtesz azért, hogy a támogatott diák mellé új támogató vállalatot találjon. A céges mentor személyében történő változás nem befolyásolja a diák programban maradását, az új céges mentorral továbbra is tartja a kapcsolatot az Alapítvány.

16.

Mi történik, ha a ROMASTER Programban résztvevő támogatott hallgatóként a tanulmányaim során nyári diákmunkát vállalok?

 

A nyári diákmunka vállalásának nincs akadálya. A hallgatóktól kérjük, hogy számoljanak be felénk arról, ha diákmunkát vállalnak, de annak a támogatást érintő következménye nincs.

17.

Ad-e munkát a cég, amelyiktől a támogatást kapom?

 

A támogató vállalat a felsőfokú tanulmányok ideje alatt a támogatott hallgatónak gyakornoki lehetőséget biztosít lehetőségeihez mérten. Arra viszont nincs biztosíték, hogy a diploma megszerzését követően a támogatott hallgatót fel tudják venni vállalatukhoz. (Ez függ a hallgató megszerzett diplomájától, nyelvtudásától, és a vállalatnál éppen aktuális szabad pozícióktól.)

18.

Be kell-e járnom a céghez, amelyiktől a támogatást kapom?

 

A vállalat által nyújtott „mentoring” része a személyes kapcsolattartás. Így elképzelhető, hogy 1-1 céges rendezvényre, családi napra a vállalat meginvitálja a hallgatót. Illetve ha a vállalat gyakornokként alkalmazza támogatott hallgatóját, akkor ez a munka is a cég székhelyén történik.

19. Jelenleg hány diák van a ROMASTER Programban?
Jelenleg 30 diák van a támogatási programban és 32 diák már diplomát szerzett támogatottjaink közül. A diákok száma a támogató vállalatok számának függvényében folyamatosan növekszik.