Bármikor elküldheted pályázati anyagodat az év során!  

Érvényes pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell hiánytalanul eljuttatni az Alapítvány részére:

 

lila4  Pályázati adatlap
piros4 Kézzel írt motivációs levél
sárga4  Önkéntes nyilatkozat roma származásról

 

ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓK RÉSZÉRE

Roma származású, felsőoktatásban tanuló hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöndíj programban való részvételre roma diákok számára

 


A HBLF-ROMASTER Alapítvány pályázatot hirdet hátrányos helyzetű, magukat romának valló felsőoktatásban tanuló hallgatók részére.

A ROMASTER PROGRAM célja:

A HBLF a 2007-es évtől hátrányos szociális helyzetben lévő középiskolás roma diákok tanulmányait támogató rendszert hozott létre. A 2017-es évtől a pályázási lehetőséget megnyitottuk a felsőoktatásban tanuló diákok számára is. A ROMASTER Program célja, hogy elősegítse a romák körében a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők számának növekedését, az értelmiségivé válást, életkörülményeinek javítását, akik rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni.

KI PÁLYÁZHAT?

A Programba kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik diplomát adó felsőoktatási képzésen vesznek részt (alapképzés, osztatlan mesterképzés, mesterképzés), mindenekelőtt gazdasági, műszaki, jogi, informatikai vagy egészségügyi szakokon, nappali tagozaton.


Kiemelten várjuk olyan diákok jelentkezését, akik közgazdasági, pénzügy- és számvitel, informatika, programozó, villamosmérnök, gépészmérnök, vegyészmérnök, biomérnök, vagy más mérnöki szakon tanulnak. Ezen orientációk a legkeresettebbek a támogató vállalatok részéről. (Az általunk elfogadott felsőoktatási képzésekről ITT található bővebb információ.)

 

A TANULMÁNYI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A tanulmányi támogatás mértéke havonta minimum 40 000 Ft (évi 12 alkalommal, a tanulmányok teljes időtartamára, azaz előreláthatóan 1-5 évre).


A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE:

A tanulmányi támogatás a diák saját bankszámlájára érkezik.

Az ösztöndíjat a hallgató az alábbi költségek megtérítésére használhatja fel:
a) Tanrenden kívüli nyelv, ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatási szolgáltatásra, tandíjra, kollégiumi díjra, vizsgadíjra, oktatási anyagokra és eszközökre, a lakóhely és az oktatási intézmény (ide értve a szakmai gyakorlat helyét is) közötti utazásra az ösztöndíj legalább 70% használható.

b) Szabadon felhasználható a támogatott személyes céljaira az ösztöndíj legfeljebb 30%-a.

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: FOLYAMATOS

A pályázatok benyújtására mind online, mind postai úton lehetőség van.

 1. A pályázati adatlap kitölthető a http://www.romaster.hu oldalon

  A kitöltött adatlaphoz csatolni kell egy kézzel írt motivációs levelet (1,5 oldal terjedelemben), az "Önkéntes nyilatkozat roma származásról" című dokumentumot, hallgatói jogviszony-igazolást, és a diák leckekönyvének és érettségi bizonyítványnak másolatát (I. évfolyamos hallgató esetében az utolsó évvégi középiskolai bizonyítvány másolata szükséges).

  VAGY
 2. A pályázati anyag elküldhető a HBLF-ROMASTER Alapítvány címére:
  HBLF-ROMASTER Alapítvány, 1067 Budapest, Podmaniczky utca 31. III. emelet 18. ajtó
  Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért”

A pályázatokat természetesen bizalmasan kezeljük!

A Pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Alapítvány a pályázatot érvénytelennek tekinti, és a Pályázót az adatok helyesbítésére és/vagy pótlására szólítja fel.
A Pályázó hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.


PROGRAMBA VALÓ BEKERÜLÉS IDŐPONTJA: FOLYAMATOS!


A pályázati anyag beküldését követően, a Pályázó bekerül az Alapítvány adatbázisába, de ez nem jelenti a támogatás automatikus elnyerését. Az érvényességi kritériumokat és a kiválasztási folyamat pontos menetét lentebb olvashatja.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

  • az online vagy nyomtatott formában kitöltött pályázati adatlapot,
  • a kézzel írt motivációs levelet,
  • az "Önkéntes nyilatkozat roma származásról" című dokumentumot,
  • a hallgatói jogviszony igazolást vagy értesítést sikeres felsőoktatási főiskolai vagy egyetemi felvételiről,
  • érettségi bizonyítvány másolatát,
  • az egyetemi leckekönyv hiteles másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az utolsó évvégi középiskolai bizonyítvány másolatát).

 


A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGE:

Kritérium 1: Kitöltött pályázati adatlap, mely tartalmazza a kézzel írt motivációs levelet a diáktól, amelyben tanulási és karrier céljairól, értékeiről, családi körülményeiről és érdeklődési köreiről ír. Továbbá tartalmazza az "Önkéntes nyilatkozat roma származásról" című dokumentumot is.

Kritérium 2: Érvényes hallgatói jogviszony igazolás diplomát adó felsőoktatási képzésen (alapképzés, osztatlan mesterképzés, mesterképzés), gazdasági, műszaki, jogi, informatikai vagy egészségügyi szakokon, nappali tagozaton.

Kritérium 3: Jó tanulmányi eredmények: a diák leckekönyvének hiteles másolata, és érettségi bizonyítványnak másolata (I. évfolyamos tanuló esetében az utolsó évvégi középiskolai bizonyítvány másolata). Kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik görgetett súlyozott átlaga minimum 3,0 vagy 1. féléves hallgatók esetén az érettségi átlaga minimum 3,5!)

Kritérium 4: Kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a pályázat benyújtásakor még nem töltötték be a 25. életévüket.

Kritérium 5: Határozott érdeklődés idegen nyelvek és kultúrák iránt

Kritérium 6: A pályázó vállalja roma származását.

FONTOS: Bármely felsorolt dokumentum hiányában a pályázat érvénytelen!

A tanulmányi támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatot a HBLF-ROMASTER Alapítványhoz, mint a támogatás lebonyolításának szervezőjéhez kell benyújtani. A pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány támogatói bizottsága bírálja el. A döntésről minden diákot írásban értesítünk!


KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT:

A beérkezett pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány bíráló bizottsága értékeli. Azon Pályázók, akik a pályázati kiírásban szereplő kritériumoknak megfeleltek, bekerülnek az HBLF-ROMASTER Alapítvány adatbázisába. Ez azonban még nem jelenti a támogatás elnyerését!
A Programba való bekerülés több fordulós. Szervezetünkhöz folyamatosan jelentkeznek újabb és újabb leendő támogató vállalatok. Az ő rendelkezésükre bocsátjuk minden olyan diák pályázatát, akik a pályázati kritériumoknak megfeleltek, és továbbtanulási orientációjuk megfelel a cég elvárásainak. A támogató vállalat képviselői közülük választja ki azon diákokat, akikkel személyesen is találkoznának. A személyes találkozót követően az a diák/diákok kerülnek be a Programba, akit az adott vállalat kiválaszt a támogatásra.

I. forduló

A pályázatra történő jelentkezés a http://www.romaster.hu címen található Online pályázati adatlap kitöltésével VAGY a http://www.romaster.hu oldalon letölthető és postai úton beküldendő Pályázati adatlap kitöltésével és beküldésével történik. Online és postai beküldés esetén is csatolni szükséges egy kézzel írt motivációs levelet, az „Önkéntes nyilatkozat roma származásról” című dokumentumot és a diák leckekönyvének és érettségi bizonyítványnak másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az utolsó évvégi középiskolai bizonyítvány másolata szükséges).

Egy előzetes telefonbeszélgetést követően az Alapítvány megküldi a leendő támogató vállalatnak a kiválasztott Pályázók anyagát. 

A Pályázónak általában egy személyes vagy on-line nterjún kell részt vennie a támogató vállalattal. A támogató vállalat az interjúk alapján kiválasztja, hogy melyik Pályázót kívánja támogatni.
Az Alapítvány írásban értesíti a Pályázót a forduló eredményéről.
Sikeres elbírálás, kiválasztás esetén Pályázó és az Alapítvány szerződést köt egymással, amelyben lefektetésre kerülnek az együttműködés szabályai és megkezdődhet a támogatás felhasználása.