kék1  Ösztöndíj felhasználásról és elszámolásról

 

 

1.    Ki kapja a támogatás összegét?

Közvetlenül a hallgató kapja a támogatást, melyet meghatározott módon használhat fel. A hallgató maga készíti el az elszámolást.

2.    A havi támogatási összeget mire kell felhasználni?

·         Tanrenden kívüli nyelv ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatás, oktatási anyagok, eszközök, utazási támogatás 70%

·         Ösztöndíjas szabad rendelkezésére 30% (E tétel 100%-a is bizonylatköteles)

3.    Mikor és milyen módon kell megküldeni a havi elszámolást?

Az elszámolást maga a hallgató készíti. Az elszámolást mindig a negyedévet követő hónap 10-ig kell megküldeni a HBLF-ROMASTER Alapítvány számára.

Mindkét esetben a költések tételesen a HBLF-ROMASTER Alapítvány által megküldött Excel táblában kerülnek nyilvántartásra. Emellett szükségesek a számlák elküldése is, melyek a táblázatban szerepelnek. Nagyon fontos, hogy az eredeti számlákat NE adják postára.

4.   Kinek a nevére kell kérni a számlákat?

A számlát a támogatott nevére kérjük kiállíttatni.

5.    Egyszerre mekkora összeget lehet felhasználni a negyedéves támogatásból?

A támogatásból a havi összegnél többet is fel lehet használni egyszerre.

Például egy nyelvtanfolyam elérheti a 40-50 000 Ft-ot is, ebben az esetben a tanfolyam díja kifizethető egyben.

Kérjük, hogy minden ekkora összegű felhasználásról előzetesen egyeztessen a támogatott hallgató a HBLF-ROMASTER Alapítvánnyal, a program koordinátorával.

6.    Mire használható a tanrenden kívüli nyelv ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatási keret?

Ez a keret magába foglalja mindazon felhasználási lehetőségeket, melyek elősegítik a hallgató tanulmányai eredményeinek javítását, a diploma megszerzését.

  • Tanfolyamok: felhasználható olyan tanfolyamokra, melyek szorosan kötődnek az iskolai tanulmányokhoz. Nyelvtanfolyam; műszaki egyetemi hallgatók számára JAVA programozás vagy AutoCad tanfolyam.
  • Különórák: Ide tartozik minden olyan tárgy, melyből félévkor, illetve év végén vizsgát köteles tenni a hallgató.

7.    Az oktatási keret felhasználható-e nyelvvizsga befizetésére?

Igen, nyelvvizsga befizetés összege fedezhető a támogatásból.

8.    Oktatási anyagok, eszközök kategóriába milyen tételek sorolhatóak?

Ide tartozhatnak a tankönyvek, nyelvi gyakorlókönyvek, szótárak; írott anyagok melyek a tanulást segítik, íróeszközök, füzetek, iskolai órához szükséges eszközök (rajzlap, vonalzó, számológép, stb.)

Illetve egyszeri esetekben ide tartozhatnak számítógéphez való eszközök. (Pendrive, írható CD-k, klaviatúra) Ezen utóbbi tételek esetenként beletartozhatnak az eszközvásárlásba, de elsősorban kérjük, hogy közvetlenül a tanulást elősegítő eszközöket vásároljanak. A számítógéphez kapcsolódó tételekről minden esetben előzetesen egyeztessenek a HBLF ROMASTER Alapítvánnyal.

9.    Mit fedez az utazási támogatás?

Azokat az utazásokat fedezi, melyek az iskolába járáshoz szükségesek. Lehet ez bérlet vagy jegyek. Ide tartozik továbbá a nyelvvizsgára, tanulmányi versenyekre, illetve a HBLF-ROMASTER Alapítvány rendezvényeire való eljutás (tavaszi és nyári tábor).

10.   Diákkedvezménnyel vásárolt menetjegyre nem adnak számlát a közlekedés vállalatok, mi a teendő?

Ebben az esetben természetesen nem várjuk el a teljes árú menetjegy megvásárlását. Kérjük, hogy magát a menetjegyet/szelvényt tartsák meg, és a mentortanár ellenjegyzésével (miszerint azt valóban a támogatási összegből a diák számára vásárolták) fénymásolatát küldjék meg nekünk.

11.    A szabad felhasználású keretet mire költheti a diák?

Ahogy az elnevezésében is benne van, ez az összeg szabadon felhasználható. Költhető élelmiszerre, ruházatra, illatszerre, tisztálkodó szerekre, bármire, amire a támogatott hallgatónak szüksége van. Természetesen bizonyos tételek, mint alkohol, dohányáru nem kerülhetnek kifizetésre a szabad felhasználású keretből.

12.    Az elszámolással kapcsolatos visszaélések, a szabályozási rend be nem tartása milyen következményekkel járnak?

Az elszámolással kapcsolatos visszaélések, szabályozási rend be nem tartása a támogatás megvonását, programból való azonnali kizárást vonja maga után!