piros1  Támogatott diákonak 
 
 
 
 
1.  Ki kapja a támogatás összegét?
    Közvetlenül a hallgatóknak történik a folyósítás. A hallgató a megadott kritériumok szerint használja fel az ösztöndíjat. Az elszámolást maga a hallgató készíti el.
 
 

2.
Használható-e a támogatás iskolai költségtérítésére?
 
A támogatás alapesetben az alábbiak szerint használható fel:
Tanrenden kívüli nyelv ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatás, oktatási anyagok, eszközök, utazási támogatás 70%       (100%-ban bizonylatköteles a felhasználás)
Ösztöndíjas szabad rendelkezésére 35%                                                   (E tétel 100%-a is bizonylatköteles)
 
Az egyetemi/főiskolai évek alatt a támogatás a felsoroltakon kívül, egyéb kötelező költségtérítésre is felhasználható, de ennek elbírálása egyedileg történik, a támogató vállalat döntése alapján.
 
3. 
Milyen elszámolási kötelezettség van a támogatási összegről? 
 
A támogatási összeget a meghatározott módon lehet felhasználni (lásd: 2. pont). A vásárláskor számlát kell kérni az adott tételről, melyen vevőként a hallgató neve és címe szerepel. Ezen számlákkal számol el a hallgató a HBLF-ROMASTER Alapítvány, a HBLF-ROMASTER Alapítvány pedig a támogató vállalat felé. Az elszámolást egy HBLF-ROMASTER Alapítvány által megküldött Excel táblában is vezetni kell, melyhez mellékelni kell a számlák másolatát is! 
 
4. 
Mi történik, ha változás következik be a ROMASTER programba bekerült hallgatónál, pl.: megszűnik a jogviszonya?
 
A támogatás azonnali hatállyal megszűnik. 
 
5. 
Mi történik, ha a ROMASTER programban résztvevő hallgató támogató cégénél történik változás, pl: nem folyósítja az összeget? Vagy változik a céges mentor? 
 
Ha a cég nem folyósítja a támogatási összeget, azaz szerződést bont, akkor a HBLF-ROMASTER Alapítvány mindent megtesz azért, hogy a támogatott hallgató mellé új támogató vállalatot találjon. A céges mentor személyében történő változás nem befolyásolja a hallgató programban maradását, az új céges mentorral továbbra is tartja a kapcsolatot az Alapítvány. 
 
6. 
Mi történik, ha a ROMASTER programban résztvevő támogatott hallgatóként a tanulmányaim során nyári diákmunkát vállalok? 
 
A nyári diákmunka vállalásának nincs akadálya. A hallgatóktól kérjük, hogy számoljanak be felénk arról, ha diákmunkát vállalnak, de annak a támogatást érintő következménye nincs. 
 
7. 
Ad-e munkát a cég, amelyiktől a támogatást kapom? 
A támogató vállalat a felsőfokú tanulmányok ideje alatt a támogatott hallgatónak gyakornoki lehetőséget biztosít lehetőségeihez mérten. Arra viszont nincs biztosíték, hogy a diploma megszerzését követően a támogatott hallgatót fel tudják venni vállalatukhoz. (Ez függ a hallgató megszerzett diplomájától, nyelvtudásától, és a vállalatnál éppen aktuális szabad pozícióktól.) 
 
8. 
Be kell-e járnom a céghez, amelyiktől a támogatást kapom? 
 
A vállalat által nyújtott „mentoring” része a személyes kapcsolattartás. Így elképzelhető, hogy 1-1 céges rendezvényre, családi napra a vállalat meginvitálja a hallgatót. Illetve ha a vállalat gyakornokként alkalmazza támogatott hallgatóját, akkor ez a munka is a cég székhelyén történik.