lila1  Érdeklődő diákoknak
 

A 2017-es évtől kezdve olyan középiskolás roma diákok jelentkezését is várjuk, akik célja a sikeres érettségi vizsga (A kategória). Emellett továbbra is várjuk olyan roma diákok jelentkezését, akik célja a sikeres érettségi vizsga megszerzésén túl, diplomát adó felsőoktatási képzésen való részvétel, a diploma sikeres megszerzése minimum a szükséges nyelvvizsgákkal együtt (B kategória).

1. Milyen jellegű továbbtanulási szándékkal lehet jelentkezni a pályázatra? 
 

Olyan jelentkezők pályázatát várjuk B kategória esetén, akik az érettségit követően gazdasági, műszaki, informatikai, jogi vagy egészségügyi irányban terveznek továbbtanulni, és diplomát szerezni. Kiemelten várjuk olyan diákok jelentkezését, akik közgazdasági, pénzügy- és számvitel, informatika, programozó, villamosmérnök, gépészmérnök, vegyészmérnök, biomérnök, vagy más mérnöki szakon szeretnének továbbtanulni a felsőoktatásban. Ezen orientációk a legkeresettebbek a támogató vállalatok részéről.

Az érettségit követően – B kategória esetén – a pályázoktól elvárt, hogy olyan képzésre adják be felvételi jelentkezésüket, amely minimum "Ba, Bsc diplomát" ad!

A támogatott szakok listája letölthető ITT.

2. Milyen továbbtanulási szándékkal NE jelentkezzenek a pályázók B kategória esetén? 
 

Kérjük, hogy olyan diákok ne pályázzanak, akik nem gazdasági, műszaki, informatikai, jogivagy egészségügyi irányban terveznek továbbtanulni! (Pl.: bölcsészkarok, rendőrtiszti főiskola, szociálismunkás, óvónő stb.)
Az érettségit követően a pályázóktól elvárt, hogy olyan képzésre adják be felvételi jelentkezésüket, amely minimum „ Ba vagy Bsc diplomát” ad!

 

3. 
Az a tanuló, aki a pénzügy és számvitel iránt érdeklődik jelentkezhet-e a pályázatra? 
 
Igen jelentkezhet, ha olyan szakot választ, amely közgazdász alapképesítést ad.
 
4. 
Az a tanuló, aki 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba vagy szakközépiskolába jár, de nem középiskolás korú (14 évesnél fiatalabb) pályázhat-e a ROMASTER Programra? 
 
Nem, mert ez a program kimondottan a középiskolás korú diákoknak van kiírva.
 
5.
Az a tanuló, aki most általános iskolában 8. osztályos pályázhat-e a ROMASTER Programra?
 
Nem, mert ez a program kimondottan a középiskolás korú diákoknak van kiírva.
 
 
6.
Lehetséges-e, hogy az a diák, aki az érettségit követően felsőfokú szakképzésre jelentkezik, bekerüljön a programba?
A kategória esetén van erre lehetőség, azonban B kategória esetén csak olyan jelentkezőket várunk, akik nappali tagozaton, minimum Ba vagy Bsc szintű diplomát adó intézményben terveznek továbbtanulni.
 
 
7.
Levelező, esti tagozaton tanuló középiskolás pályázhat-e a programra?
Nem, mert olyan diákokat támogatunk, akik nappali tagozaton tanulnak, és akiknek nincs állandó jövedelmük.
 
8.
Az a tanuló, aki szakiskolába, szakmunkásképzőbe jár (érettségit nem adó középiskola), jelentkezhet-e a ROMASTER Programra?
Nem. A továbbtanuláshoz feltétlen szükséges az, hogy érettségit adó középiskolában tanuljon a diák.
 
9.
Pályázhat-e a ROMASTER Programra jelenleg felsőoktatási intézménybe járó diák?

Igen, de ez esetben a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak szóló pályázati anyagokat kell kitölteni és beadni. A pályázati kiírás elérhető a honlapunkon.

 
10.
Pályázhat-e a ROMASTER Programra jelenleg felsőfokú szakképzést adó intézményben tanuló diák?
Nem, mert ez a program kimondottan a középiskolás korú diákoknak van kiírva.
 
 
11.
A pályázathoz kell-e csatolni iskolalátogatási igazolást?
Nem szükséges, hiszen a II. fordulóban a diákjellemzési adatlapot kitöltő tanár igazolja, hogy a tanuló valóban az adott intézménybe jár.
 
12.
Lehetséges-e B kategória esetében, hogy az a diák, aki az érettségit követően levelező tagozatra, távoktatásra jelentkezik a felsőoktatási intézménybe bekerüljön a programba?
Nem, mert olyan diákokat támogatunk, akiknek nincs állandó jövedelmük. Csak olyan jelentkezőket várunk, akik nappali tagozaton terveznek továbbtanulni az érettségit követően!
 
13.
Az a tanuló, aki az idegenforgalom, kereskedelem iránt érdeklődik jelentkezhet-e a pályázatra?
Igen jelentkezhet, ha olyan szakot választ, amely közgazdász alapképesítést ad.
 
14.
Ha a diák már részesül valamilyen támogatásban, vagy régebben részesült, pályázhat-e a ROMASTER Programra?
Igen, pályázhat. Más támogatásban való részesülés nem kizáró ok.
 
15.
Mit tartalmazzon a motivációs levél?
Ebben a 1,5 oldalas kézzel írott levélben kell a pályázónak röviden összefoglalnia az eddig elért eredményeit, és jövőbeni céljait. Ebben a levélben kell tanúbizonyságot tennie elszántságáról, indokolnia, hogy miért szeretne továbbtanulni. Ha már bizonyos pályák felé orientálódott, akkor ezt is itt írhatja le. Illetve ha már van olyan felsőoktatási intézmény, amelybe tervezi beadni a jelentkezését az érettségit követően, azt is kérjük megemlíteni. Illetve kérjük a diákokat, hogy a motivációs levélben mutassák be családi körülményeiket is.
 
16.
Mi történik a pályázatommal a beküldést követően? Hogyan zajlik az értékelés és a kiválasztás?

A beérkezett pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány értékeli. Azon pályázók, akik a pályázati kiírásban szereplő kritériumoknak megfeleltek bekerülnek a HBLF-ROMASTER Alapítvány adatbázisába. Ez nem egyenlő a támogatás elnyerésével! A Programba való bekerülés több fordulós:
• Szervezetünkhöz folyamatosan jelentkeznek újabb és újabb leendő támogató vállalatok. Az ő rendelkezésükre bocsátjuk minden olyan diák adatát, akik a pályázati kritériumoknak megfeleltek, és továbbtanulási orientációjuk megfelel a cég elvárásainak.
• A támogató vállalat képviselői közülük választja ki azon diákokat, akikkel személyesen is találkoznának.
• A személyes találkozót követően az a diák/diákok kerülnek be a Programba, akit az adott vállalat kiválaszt a támogatásra.

I. forduló

A pályázatra történő jelentkezés a http://www.romaster.hu címen található Online pályázati adatlap kitöltésével VAGY a http://www.romaster.hu oldalon letölthető és postai úton beküldendő Pályázati adatlap kitöltésével és beküldésével történik. Online és postai beküldés esetén is csatolni szükséges egy kézzel írt motivációs levelet, az „Önkéntes nyilatkozat roma származásról” című dokumentumot és a középiskolai év végi bizonyítvány(ok) másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítvány másolatot.).

II. forduló

Sikeres I. fordulót követően az Alapítvány írásban értesíti a Pályázót és a Pályázati adatlapon megjelölt kapcsolattartó tanárát.
A II. fordulóban a kapcsolattartó tanárnak kell megküldenie az Alapítvány részére a kitöltött Diákjellemzési adatlapot, amelyet az Alapítvány kiértékel.

III. forduló

Sikeres II. fordulót követően sor kerül egy telefonos interjúra a Pályázó és az Alapítvány között.
Az Alapítvány írásban értesíti a Pályázót a forduló eredményéről.

IV. forduló

Sikeres III. fordulót követően az Alapítvány megküldi a leendő támogató vállalatnak a kiválasztott Pályázók anyagát.
A Pályázónak egy személyes interjún kell részt vennie a támogató vállalattal. A támogató vállalat az interjúk alapján kiválasztja, hogy melyik Pályázót kívánja támogatni.
Az Alapítvány írásban értesíti a Pályázót a forduló eredményéről.
Sikeres IV. forduló esetén a Pályázó és az Alapítvány szerződést köt egymással, amelyben lefektetésre kerülnek az együttműködés szabályai és megkezdődhet a támogatás felhasználása.

Ezúton szeretnénk felhívni a diákok figyelmét arra, hogy elképzelhető, hogy csak a 2017/2018-as tanévtől, vagy azt követően kerülnek be a támogatási programba!

Azon pályázók, akik az érettségiig nem kerülnek kiválasztásra a Programba, kikerülnek az adatbázisunkból.

romaster kivalasztasi folyamat

17. Jelenleg hány diák van a ROMASTER Programban?
Jelenleg 30 diák van a támogatási programban és 32 diák már diplomát szerzett támogatottjaink közül. A diákok száma a támogató vállalatok számának függvényében folyamatosan növekszik.