piros1  Támogatott diákonak 
 
 
 
 
1.  Ki kapja a támogatás összegét?
     Mind a középiskolás, mind pedig a főiskolai évek alatt közvetlenül a diáknak történik a folyósítás. A diák a megadott kritériumok szerint használja fel az ösztöndíjat. Az elszámolást maga a diák készíti el.
 
 

2.
Használható-e a támogatás iskolai költségtérítésére?
 
A középiskolai tanulmányok alatt nem használható tandíj költségtérítésre, ebben az időszakban az alábbiak szerint használható fel:
Tanrenden kívüli nyelv ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatás, oktatási anyagok, eszközök, utazási támogatás 70%       (100%-ban bizonylatköteles a felhasználás)
Ösztöndíjas szabad rendelkezésére 35%                                                   (E tétel 100%-a is bizonylatköteles)
 
Az egyetemi/főiskolai évek alatt a támogatás a felsoroltakon kívül, egyéb kötelező költségtérítésre is felhasználható, de ennek elbírálása egyedileg történik, a támogató vállalat döntése alapján.
 
3. 
Milyen elszámolási kötelezettség van a támogatási összegről? 
 
A támogatási összeget a meghatározott módon lehet felhasználni (lásd: 2. pont). A vásárláskor számlát kell kérni az adott tételről, melyen vevőként a diák neve és címe szerepel. Ezen számlákkal számol el a diák a HBLF-ROMASTER Alapítvány, a HBLF-ROMASTER Alapítvány pedig a támogató vállalat felé. Az elszámolást egy HBLF-ROMASTER Alapítvány által megküldött Excel táblában is vezetni kell, melyhez mellékelni kell a számlák másolatát is! 
 
4. 
Mi történik, ha változás következik be a ROMASTER programba bekerült diáknál, pl.: mégsem megy továbbtanulni? Vagy nem a megfelelő orientáció szerint nyújtja be felvételi jelentkezését? 
 
Ha diák mégsem tanul tovább, vagy nem az elvárt orientációnak megfelelően adja be felvételi jelentkezését, akkor a támogatás azonnali hatállyal megszűnik. 
 
5. 
Mi történik, ha a ROMASTER programban résztvevő diák támogató cégénél történik változás, pl: nem folyósítja az összeget? Vagy változik a céges mentor? 
 
Ha a cég nem folyósítja a támogatási összeget, azaz szerződést bont, akkor a HBLF-ROMASTER Alapítvány mindent megtesz azért, hogy a támogatott diák mellé új támogató vállalatot találjon. A céges mentor személyében történő változás nem befolyásolja a diák programban maradását, az új céges mentorral továbbra is tartja a kapcsolatot az Alapítvány. 
 
6. 
Mi történik, ha a ROMASTER programban résztvevő támogatott diákként a tanulmányaim során nyári diákmunkát vállalok? 
 
A nyári diákmunka vállalásának nincs akadálya. A diákoktól kérjük, hogy számoljanak be felénk arról, ha diákmunkát vállalnak, de annak a támogatást érintő következménye nincs. 
 
7. 
Ad-e munkát a cég, amelyiktől a támogatást kapom? 
A támogató vállalat a felsőfokú tanulmányok ideje alatt a támogatott diáknak gyakornoki lehetőséget biztosít lehetőségeihez mérten. Arra viszont nincs biztosíték, hogy a diploma megszerzését követően a támogatott diákot fel tudják venni vállalatukhoz. (Ez függ a diák megszerzett diplomájától, nyelvtudásától, és a vállalatnál éppen aktuális szabad pozícióktól.) 
 
8. 
Be kell-e járnom a céghez, amelyiktől a támogatást kapom? 
 
A vállalat által nyújtott „mentoring” része a személyes kapcsolattartás. Így elképzelhető, hogy 1-1 céges rendezvényre, családi napra a vállalat meginvitálja a diákot. Illetve ha a vállalat gyakornokként alkalmazza támogatott diákját, akkor ez a munka is a cég székhelyén történik.