Bármikor elküldheted pályázati anyagodat az év során!  
Érvényes pályázathoz az alábbi nyomtatványokat kell hiánytalanul eljuttatni az Alapítvány részére:

 

lila4  Pályázati adatlap
piros4 Kézzel írt motivációs levél
sárga4  Önkéntes nyilatkozat roma származásról

 

ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZÉPISKOLÁBAN TANULÓK RÉSZÉRE

Roma származású, középiskolában tanuló hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöndíj programban való részvételre roma diákok számára

 


A HBLF-ROMASTER Alapítvány pályázatot hirdet hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló középiskolai tanulók részére.

A ROMASTER PROGRAM célja:

A HBLF a 2007-es évtől hátrányos szociális helyzetben lévő középiskolás roma diákok tanulmányait támogató rendszert hozott létre. A ROMASTER Program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni.

KI PÁLYÁZHAT?

A Programba kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik jelenleg érettségit adó középiskolában tanulnak és 

- A Kategória: céljuk az érettségi megszerzése VAGY 

- B Kategória: a középiskola befejezése után nappali tagozaton gazdasági, műszaki, jogi, informatikai vagy egészségügyi szakokon terveznek továbbtanulni és diplomát szeretni. 

Kiemelten várjuk olyan diákok jelentkezését, akik közgazdasági, pénzügy- és számvitel, informatika, programozó, villamosmérnök, gépészmérnök, vegyészmérnök, biomérnök, vagy más mérnöki szakon szeretnének továbbtanulni a felsőoktatásban. Ezen orientációk a legkeresettebbek a támogató vállalatok részéről.

A TANULMÁNYI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A tanulmányi támogatás mértéke havonta 30 000 Ft (évi 12 alkalommal, a tanulmányok teljes időtartamára, azaz A Kategória esetén előreláthatóan 1-4 évre, B Kategória esetén előreláthatóan 4-8 évre).


A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE:

A tanulmányi támogatás a diák saját bankszámlájára érkezik.

A támogatás az alábbi költségek megtérítésére használható fel:

• Tanrenden kívüli nyelv, ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatási szolgáltatásra, tandíjra, kollégiumi díjra, vizsgadíjra, oktatási anyagokra és eszközökre, a lakóhely és az oktatási intézmény (ide értve a szakmai gyakorlat helyét is) közötti utazásra az ösztöndíj legalább 70% használható.

• Szabadon felhasználható a támogatott személyes céljaira az ösztöndíj legfeljebb 30%-a.

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: FOLYAMATOS

A pályázatok benyújtására mind online, mind postai úton lehetőség van.

 1. A pályázati adatlap kitölthető a http://www.romaster.hu oldalon
  A kitöltött adatlaphoz csatolni kell egy kézzel írt motivációs levelet (1,5 oldal terjedelemben), az "Önkéntes nyilatkozat roma származásról" című dokumentumot és a középiskolai bizonyítványok másolatát!
  VAGY
 2. A pályázati anyag elküldhető a HBLF-ROMASTER Alapítvány címére:
  HBLF-ROMASTER Alapítvány, 1067 Budapest, Podmaniczky utca 31. III. emelet 18. ajtó
  Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért”

A pályázatokat természetesen bizalmasan kezeljük!

A Pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Alapítvány a pályázatot érvénytelennek tekinti, és a Pályázót az adatok helyesbítésére és/vagy pótlására szólítja fel.
A Pályázó hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.


PROGRAMBA VALÓ BEKERÜLÉS IDŐPONTJA: FOLYAMATOS!


Ezúton szeretnénk felhívni a diákok figyelmét arra, hogy elképzelhető, hogy csak a következő tanévtől, vagy azt követően kerülnek be a támogatási programba! A pályázati anyag beküldését követően, a Pályázó bekerül az Alapítvány adatbázisába, de ez nem jelenti a támogatás automatikus elnyerését. Az érvényességi kritériumokat és a kiválasztási folyamat pontos menetét lentebb olvashatja.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • • az online vagy nyomtatott formában kitöltött pályázati adatlapot,
  • a kézzel írt motivációs levelet,
  • az "Önkéntes nyilatkozat roma származásról" című dokumentumot,
  • a középiskolai év végi bizonyítványok másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítvány másolatot.).


A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGE:

Kritérium 1: Kitöltött pályázati adatlap, mely tartalmazza a kézzel írt motivációs levelet a diáktól, amelyben továbbtanulási céljairól, értékeiről, családi körülményeiről és érdeklődési köreiről ír. Továbbá tartalmazza az "Önkéntes nyilatkozat roma származásról" című dokumentumot is.

Kritérium 2: B Kategória esetén továbbtanulási szándék nappali tagozaton, gazdasági, műszaki, jogi, informatikai vagy egészségügyi felsőoktatási intézménybe.

Kritérium 3: Jó tanulmányi eredmények: a diák év végi bizonyítványainak másolata (Az összes eddigi középiskolai évből. I. évfolyamos jelentkező esetén az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítványt kérjük beküldeni. Kizárólag olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik az előző tanév végén 3 vagy a feletti átlagot értek el az alábbi főtárgyakat (matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, egy választott idegen nyelv), valamint 1 választott tárgyat figyelembe véve az alábbiak közül: földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika!

Kritérium 4: Kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a pályázat benyújtásakor még nem töltötték be a 18. életévüket.

Kritérium 5: Határozott érdeklődés idegen nyelvek és kultúrák iránt

Kritérium 6.: A pályázó vállalja roma származását.

FONTOS: Bármely felsorolt dokumentum hiányában a pályázat érvénytelen!

A tanulmányi támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatot a HBLF-ROMASTER Alapítványhoz, mint a támogatás lebonyolításának szervezőjéhez kell benyújtani. A pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány támogatói bizottsága bírálja el. A döntésről minden diákot írásban értesítünk!


KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT:

A beérkezett pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány bíráló bizottsága értékeli. Azon Pályázók, akik a pályázati kiírásban szereplő kritériumoknak megfeleltek, bekerülnek az HBLF-ROMASTER Alapítvány adatbázisába. Ez azonban még nem jelenti a támogatás elnyerését!
A Programba való bekerülés több fordulós. Szervezetünkhöz folyamatosan jelentkeznek újabb és újabb leendő támogató vállalatok. Az ő rendelkezésükre bocsátjuk minden olyan diák pályázatát, akik a pályázati kritériumoknak megfeleltek, és továbbtanulási orientációjuk megfelel a cég elvárásainak. A támogató vállalat képviselői közülük választja ki azon diákokat, akikkel személyesen is találkoznának. A személyes találkozót követően az a diák/diákok kerülnek be a Programba, akit az adott vállalat kiválaszt a támogatásra.

A pályázatra történő jelentkezés a http://www.romaster.hu címen található Online pályázati adatlap kitöltésével VAGY a http://www.romaster.hu oldalon letölthető és postai úton beküldendő Pályázati adatlap kitöltésével és beküldésével történik. Online és postai beküldés esetén is csatolni szükséges egy kézzel írt motivációs levelet, az „Önkéntes nyilatkozat roma származásról” című dokumentumot és a középiskolai év végi bizonyítványok másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítvány másolatot.).

Ezután sor kerül egy telefonos interjúra a Pályázó és az Alapítvány között, majd az Alapítvány megküldi a leendő támogató vállalatnak a kiválasztott Pályázók anyagát. 

A Pályázónak eáltalában egy személyes/on-line interjún kell részt vennie a támogató vállalattal. A támogató vállalat az interjúk alapján kiválasztja, hogy melyik Pályázót kívánja támogatni.
Az Alapítvány írásban értesíti a Pályázót a forduló eredményéről.
Pozitív eredményt követően a Pályázó és az Alapítvány szerződést köt egymással, amelyben lefektetésre kerülnek az együttműködés szabályai és megkezdődhet a támogatás felhasználása.

 

A támogatási rendszerben jelenleg résztvevő vállalatok: IBM Magyarországi Kft., BP Business Service Centre Kft., DXC Technology, E.ON Hungária Zrt., EY, GE Hungary Kft., KPMG, Magyar Telekom Nyrt., MOL Nyrt., Morgan Stanley, MrSale Öltönyüzlet, National Instruments (NI Hungary Kft.), OD Partner, OTP Alapkezelő Zrt., Pfizer, Prezi.com Kft., Raiffeisen Bank, SAP Hungary Kft., Shell Hungary Zrt., Telenor Magyarország, TIGÁZ.

A Program által támogatott diákok listája megtalálható a www.romaster.hu / Támogatott diákok menüpontban. Itt a Programban lévő diákok mesélnek arról, hogy miben segítette őket a részvétel a ROMASTER Programban.

 

romaster kivalasztasi folyamat